Ansvarsfriskrivning

Villkor For Anvandning

Genom att besöka denna webbplats, godkänner du att vara bunden av dessa webbplats villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är skyldig att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner med någon av dessa termer, får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. De material som finns på denna webbplats skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Användarlicens

Tillstånd beviljas tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på avinstalleraspyware.com hemsida för personligt, icke-kommersiella övergående visning endast. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens som du inte får:

  • ändra eller kopiera material;
  • använda materialet för kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  • försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara på avinstalleraspyware.com hemsida;
  • ta bort upphovsrätt eller andra egna noteringar från material; eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
  • Denna licens skall automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av avinstalleraspyware.com när som helst. Avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra hämtade material i din besittning i elektronisk eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på avinstalleraspyware.com webbplats tillhandahålls i “befintligt skick”. avinstalleraspyware.com ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed frånsäger sig och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare, avinstalleraspyware.com inte garanterar eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet användning av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt rör sådant material eller på några webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter skall avinstalleraspyware.com eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga att använda material på avinstalleraspyware.com webbplats, även om avinstalleraspyware.com eller en avinstalleraspyware.com representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar för underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

De material som förekommer på avinstalleraspyware.com webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. avinstalleraspyware.com garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. avinstalleraspyware.com kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. avinstalleraspyware.com dock göra inte några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

avinstalleraspyware.com har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av avinstalleraspyware.com av webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Webbplats villkor för användning ändringar

avinstalleraspyware.com kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa villkor för användning.

8. Styrande lagstiftning

Anspråk om avinstalleraspyware.com hemsida skall regleras av lagarna i den i Delhi, Indien utan hänsyn till dess internationellt privaträttsliga bestämmelser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *